Przedszkole 113
 
AKTUALNOŚCI

  

 Zadanie szczegółowe na rok szkolny 2015/2016

„  RUCH TO ZDROWIE"
"
 STANDARD                                                           

PRZEDSZKOLE ORGANIZUJE WARUNKI SPRZYJAJĄCE UAKTYWNIENIU  U DZIECI ZAINTERESOWAŃ SPORTEM, REKREACJĄ, AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ.

WSKAŹNIKI

• Roczny plan wychowawczo-dydaktyczny, plany miesięczne uwzględniają zajęcia i zabawy dotyczące aktywności ruchowej, zdrowotnej, zainteresowania dzieci różnymi dyscyplinami sportu.
• Baza przedszkola umożliwia realizację standardów.
• Rodzice wychowanków mają świadomość, że wychowanie przez ruch wpływa na prawidłowy rozwój dziecka, niweluje zagrożenia, uczy postaw propagujących zdrowy styl życia.
• Wychowankowie biorą udział i odnoszą sukcesy w proponowanych akcjach, zabawach, konkursach, turniejach.
• Przedszkole umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań, uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
• Przedszkole zapewnia dzieciom lepszą szansę edukacyjną poprzez wspieranie i kształtowanie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.
• Przedszkole potrafi zachęcić do współpracy w tym zakresie rodziców i dzieci.
• Rodzice są na bieżąco informowani o efektach pracy z dzieckiem.

KRYTERIA SUKCESU

DZIECI 3-4 LETNIE
 Dziecko:

 • dba o swoje zdrowie
 • zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia ( rozróżnia co jest zdrowe a co szkodliwe)
 • orientuje się w schemacie własnego ciała i przestrzeni
 • jest sprawne fizycznie w miarę swoich możliwości
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, grach sportowych na sali i w ogrodzie przedszkolnym
 • podporządkowuje się regułom zabaw i gier
 • przestrzega zasad bezpiecznej zabawy
 • umie bezpiecznie poruszać się podczas zabaw i gier ruchowych
DZIECI 5-6 LETNIE

Dziecko chętnie:
 • uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych
 • zna nazwy części ciała, stosuje je 
 • wymienia różnice w wyglądzie człowieka zmieniające się pod wpływem wieku
 • rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
 • przestrzega zasad obowiązujących w zabawach i grach ruchowych
 • jest sprawne ruchowo
 • przejawia twórczą inicjatywę w zabawach ruchowych
 • rozumie zasady sportowej rywalizacji
 • sygnalizuje potrzebę odpoczynku, kiedy jest zmęczone
 • zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich
 • rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne, sprzyjające otoczenie
 • wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka
 • jest wrażliwe na problemy ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych i cierpiących
 • zna różne dyscypliny  sportowe.
 
W naszym przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów. Poszczególne grupy w tym roku obrały sobie następujące nazwy:

Grupa I - "DZIECIAKI NA MEDAL"

Grupa II - " SKACZĄCE PIŁECZKI" 

Grupa III -  "MALI SPORTOWCY"

Grupa IV  - "MALI OLIMPIJCZYCY"

Grupa V  -  "MALI ATLECI".

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by CityInfo.pl & Inetmedia