Przedszkole 113
AKTUALNOŚCI
  

Zadanie szczegółowe na rok szkolny 2016/2017

„  RAZEM Z KSIĄŻKĄ WCHODZĘ W ŚWIAT"
"
 STANDARD                                                           

PRZEDSZKOLE ORGANIZUJE WARUNKI SPRZYJAJĄCE ROZBUDZANIU  U DZIECI ZAINTERESOWAŃ KSIĄŻKĄ JAKO ŹRÓDŁEM WIEDZY,WARTOŚCI I PRZYJEMNOŚCI, STWARZA OPTYMALNE WARUNKI DO ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH.

WSKAŹNIKI
• Roczny plan wychowawczo-dydaktyczny, plany miesięczne uwzględniają zajęcia i zabawy dotyczące zainteresowania książką będącą źródłem wiedzy, wartości i przyjemności.
• Baza przedszkola umożliwia realizację standardów.
• Rodzice wychowanków mają świadomość, że wychowanie z książką wpływa na prawidłowy rozwój dziecka, a czytani rozwija wyobraźnię i kreatywność.
• Wychowankowie biorą udział i odnoszą sukcesy w proponowanych akcjach, zabawach, konkursach, turniejach.
• Przedszkole umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań, uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
• Przedszkole zapewnia dzieciom lepszą szansę edukacyjną poprzez wspieranie i kształtowanie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.
• Przedszkole potrafi zachęcić do współpracy w tym zakresie rodziców i dzieci.
• Rodzice są na bieżąco informowani o efektach pracy z dzieckiem

CELE GŁÓWNE:

- Umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz książką.
- Propagowanie codziennego czytania dzieciom, jako skutecznej i przyjaznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju - psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego.
- Organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi: mowy, wyobraźnią, aktywności intelektualnej związanej z umiejętnością czytania.
- Wypracowanie nawyku głośnego czytania w gronie rodziny i znajomych.
- Wdrażanie dzieci do postrzegania książki jako źródła przeżyć i emocji.
- Nabywanie umiejętności wyrażania własnych emocji i przeżyć związanych z przeczytanym tekstem, oceniania postępowania bohaterów.
- Zapoznanie dzieci ze sposobem korzystania z biblioteki i czytelni.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
- kształcenie nawyków czytelniczych.
- Wprowadzanie dzieci w świat liter innowacyjnymi metodami.
- Uwrażliwienie na piękno literatury.
- Przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości na temat specyfiki pracy biblioteki oraz roli jaką ona odgrywa.
- Budowanie świata wartości poprzez obcowanie z bohaterami literackimi.
- Rozwijanie poprawnej wymowy oraz swobodnego wypowiadania się dzieci.
- Rozbudzanie zainteresowań aktorskich i rozwijani potrzeby obcowania z kulturą.
- Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, angażowanie różnych sfer aktywności dla zrozumienia tekstu.


KRYTERIA SUKCESU

DziecI chętnie:
  • słuchają opowiadań, baśni, bajek, wierszy, legend i podań związanych o omawiana tematyką
  • interesują się literami i czytaniem
  • odgrywają role teatralne, scenki rodzajowe, dramy rozwijające osobowość dziecka, przygotowujące do życia, pełnienia określonych ról i zadań
  • uczestniczą w konkursach, warsztatach,
  • uczestniczą w zajęciach plastycznych i muzycznych związanych z poznawaną literaturą, rozwiających koordynację wzrokowo-ruchową
  • uczą się wierszy, krótkich tekstów i rymowanek
  • uczestniczą w wyjściach między innymi do biblioteki, księgarni, na Targi Książki
  • biorą udział w zabawach teatralnych.
 
W naszym przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów. Poszczególne grupy w tym roku obrały sobie następujące nazwy:

Grupa I - "BAJKOLUDKI"

Grupa II - "KRASNOLUDKI" 

Grupa III -  "MALI BOHATEROWIE KSIĄŻEK"

Grupa IV  - "PRZYJACIELE KUBUSIA PUCHATKA"

Grupa V  -  "SMERFY".

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by CityInfo.pl & Inetmedia