Przedszkole 113
 
AKTUALNOŚCI

  

 Zadanie szczegółowe na rok szkolny 2014/2015

„  KRAKÓW - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
"
 STANDARD                                                           

Przedszkole organizuje warunki sprzyjające rozbudzaniu u dzieci zainteresowań kulturą i sztuką regionu

WSKAŹNIKI

• Roczny plan wychowawczo-dydaktyczny, plany miesięczne uwzględniają zajęcia i zabawy dotyczące kultury i sztuki regionu, zapoznania dziecka z najbliższym otoczeniem.
• Baza przedszkola umożliwia realizację standardów.
• Rodzice wychowanków mają świadomość, że wychowanie przez sztukę sprzyja poznaniu kultury i tradycji oraz służy rozwojowi zainteresowań i uzdolnień dzieci.
• Wychowankowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach.
• Przedszkole umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań, uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
• Przedszkole zapewnia dzieciom lepszą szansę edukacyjną poprzez wspieranie i kształtowanie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.
• Przedszkole potrafi zachęcić do współpracy w tym zakresie rodziców i dzieci
• Rodzice są na bieżąco informowani o efektach pracy z dzieckiem.

KRYTERIA SUKCESU

DZIECI 3-4 LETNIE
 Dziecko:
  • dziecko posiada umiejętność posługiwania się własnym imieniem, zna nazwę miejscowości w której mieszka
  • zna obiekty znajdujące się w pobliżu przedszkola, orientuje się w najbliższym terenie
  • posiada umiejętność słuchania legend, opowiadań związanych z miejscowością i regionem
  • zna elementy stroju krakowskiego
  • potrafi wysłuchać i rozpoznać niektóre pieśni ludowe
  • potrafi zaśpiewać piosenkę o Krakowie
  • zna podstawowy krok krakowiaka
  • ogląda z zainteresowaniem wytwory sztuki ludowej
  • umie wyrazić pozytywne emocje, w trakcie bezpośredniego kontaktu z dorobkiem kulturowym swojego miasta (sztuki teatralne, ilustracje, albumy, obrazy, literatura)
  • wykazuje aktywność plastyczną inspirowaną sztuką regionu
  • zna Hejnał Mariacki
DZIECI 5-6 LETNIE

Dziecko: 
  • dziecko wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie one pracują, czym się zajmują
  • zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka
  • dziecko zna baśnie i legendy o Krakowie
  • rozpoznaje i prawidłowo nazywa popularne zabytki Krakowa ( Sukiennice, Kościół Mariacki, Wawel, Barbakan, Brama Floriańska)
  • rozpoznaje charakterystyczne elementy stroju krakowskiego
  • zna sławnych malarzy krakowskich ( Matejko, Wyspiański, Kossak)
  • potrafi tańczyć podstawowy krok krakowiaka
  • zna piosenki o Krakowie
  • wykazuje aktywność plastyczną inspirowaną sztuką regionu
  • potrafi wyrazić pozytywnie emocje w trakcie bezpośredniego kontaktu z dorobkiem kulturowym Krakowa.
  • dziecko wie jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa
  • nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej
 
W naszym przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów. Poszczególne grupy w tym roku obrały sobie następujące nazwy:

Grupa I - "GOŁĄBECZKI"

Grupa II - " SMOCZUSIE" 

Grupa III -  "PRZYJACIELE LAJKONIKA"

Grupa IV  - "KRAKOWIACY"

Grupa V  -  "ŻACY - PRZEDSZKLACY".

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by CityInfo.pl & Inetmedia