Przedszkole 113
 
AKTUALNOŚCI

  

 Zadanie szczegółowe na rok szkolny 2013/2014

„  BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK"
"
 STANDARD                                                           

  Przedszkole tworzy bezpieczny otoczenie i przekazuje dzieciom wiedzę na temat zagrożeń współczesnego świata poprzez z kontakt z literaturą, twórczą działalnością dziecka oraz spotkania z osobami czuwającymi nad zdrowiem i bezpieczeństwem .
Przedszkole wdraża dzieci do bezpiecznych zachowań dzieci w domu, w przedszkolu, na ulicy i w kontaktach z dorosłymi.
Przedszkole stymuluje świadomość rodziców na temat zdrowia i bezpieczeństwa dzieci .
Przedszkole zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz warunki do radosnego i pożytecznego spędzania czasu.

WSKAŹNIKI
 
1. Roczny plan wychowawczo-dydaktyczny, plany miesięczne uwzględniają zajęcia i zabawy dotyczące bezpieczeństwa dziecka zarówno psychicznego jak i fizycznego.
2. Baza przedszkola umożliwia realizację standardów.
3. Rodzice wychowanków mają świadomość, że tworzenie bezpiecznego otoczenia oraz przekazywanie dzieciom wiedzy z tego zakresu wpływa na kształcenie pozytywnych postaw, budowanie pozytywnego obrazu własnego "ja" u dziecka. Umożliwia dziecku rozwój, twórcze działanie oraz kreowanie środowiska w którym żyje.

 KRYTERIA SUKCESU
DZIECI 3-4 LETNIE
 Dziecko:
 • czuje się bezpiecznie w przedszkolu i chętnie do niego uczęszcza,
 • zna swoje panie i kolegów z grupy,
 • sygnalizuje swoje potrzeby i dolegliwości,
 • rozpoznaje podstawowe emocje i potrafi je nazwać,
 • podstawi się przedstawić - zna swoje imię i nazwisko,
 • zna i przestrzega zasady bezpiecznego zachowania się i zabawy w domu, przedszkolu i na placach zabaw,
 • zna reguły współżycia w grupie,
 • dostrzega niebezpieczeństwa związane z oddalaniem się od miejsca zamieszkania, placu zabaw,
 • zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się podczas spacerów i wycieczek,
 • zna podstawowe zasady jako pieszego uczestnika ruchu drogowego (sygnalizacja świetlna, przejście dla pieszych, wybrane znali drogowe),
 • rozumie potrzebę zachowania ostrożności w kontaktach z obcymi osobami, ze zwierzętami (np. pies, dzikie zwierzę), z nieznanymi roślinami ( np. grzyby),
 • darzy szacunkiem i zaufaniem policjanta, strażaka, lekarza - wie, że może oczekiwać od nich pomocy w sytuacjach trudnych,
 • wie dlaczego zabawy zapałkami i ogniem są niebezpieczne dla jego życia.
DZIECI 5-6 LETNIE

Dziecko: 
 • przestrzega zawartych umów o korzystaniu z zabawek, przyborów, sprzętu sportowego,
 • potrafi ocenić sytuację, która może stanowić zagrożenie i wie, jak się w niej trzeba zachować,
 • zna i potrafi skorzystać z numerów alarmowych ( policja, straż pożarna, pogotowie, numer alarmowy),
 • umie zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych np. zgubienie się na ulicy lub w centrum handlowym,
 • umie ocenić i opisać bezpieczne miejsca zabawy, pamięta o zasadach bezpiecznego zachowania,
 • zna i przestrzega obowiązujących zasad poruszania się pieszych po drogach,
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe i wie, co one oznaczają,
 • zna i stosuje zasady korzystania z publicznych środków komunikacji,
 • wie, że należy zachować ostrożność w kontaktach z nieznajomymi,
 • zna sposoby bezpiecznego zachowania podczas kontaktów ze zwierzętami,
 • zna sposoby rozładowania negatywnych emocji, potrafi wyciszyć się i zrelaksować podczas słuchania muzyki relaksacyjnej, opowieści terapeutycznych,
 • rozumie, jakie znaczenie ma ruch na świeżym powietrzu,
 • zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania się,
 • rozumie i przestrzega podstawowe zasady higieny, dla o czystość osobistą i estetykę swojego wyglądu.
 
W naszym przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów. Poszczególne grupy w tym roku obrały sobie następujące nazwy:

Grupa I - "KRASNOLUDKI"

Grupa II - "WESOŁE WIEWIÓRKI" 

Grupa III -  "KOLOROWE WITAMINKI"

Grupa IV  - "WESOŁE SŁONIE"

Grupa V  -  "WESOŁE LITERKI".

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by CityInfo.pl & Inetmedia